image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi (1).odt 1.1.2024

OZ V 2_2021.pdf

1.1.2022

OZV 2/2010 O poplatku ze psů

1.1.2011

OZV 1/2015 Požární řád

1.2.2015

OZV 2/2015 O stanovení systému nakládání s odpady - zrušeno

30.6.2015

OZV 3/2015 Podomní prodej

1.9.2015

OZV 4/2015 O místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů - zrušeno

1.1.2016

OZV 1/2017 O nočním klidu - zrušeno

7.5.2017

OZV 1_2019 o nočním klidu.pdf

1.4.2019

OZV 2_2019 o místním poplatku za provoz systému sběry.. (1).pdf zrušeno

1.1.2020

OZV 3_2019 o stanovení systému shromažďování, sběru.... TKO.pdf zrušeno

1.1.2020