image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Křtomil

2. Důvod a způsob založení

Obec Křtomil(dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.12.1990  ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Křtomil
  Křtomil 60,
  751 14 Dřevohostice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Křtomil
  Křtomil 60,
  751 14 Dřevohostice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 711 091
  mobilní telefon: +420 602 514 403

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.krtomil.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Křtomil
  Křtomil 60,
  751 14 Dřevohostice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obeckrtomil@cbox.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7wgav8e

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1883127359
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna

6. IČ

00636312

7. DIČ

CZ00636312, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


Další informace

Informace o zpracování osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pavel Hradil - SMS-služby s.r.o.V Rovinách 934/40140 00 Praha 4 - Podolí 

Datová schránka: j49zfqv  T: 608 263 063

M: pavel.hradil@sms-sluzby.cz

W: www.smscr.czFb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ

 Informace viz:

SMS ČR - informace o zpracování osobních údajů obecné - obec ÚD.docx

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: