Sanace komunikace m.č. Trávník

Projekt SANACE KOMUNIKACE KŘTOMIL  - M.Č. TRÁVNÍK

v obci Křtomil byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2014 ve výši 300 000 Kč.

 

Projekt řešil sanaci (rekonstrukci) místní komunikace  v m. č. Trávník – jednopruhovou obousměrnou komunikaci v šíři 4 m, provedení asfaltobeton, komunikace je slepá, stávající točna na konci byla  rozšířena asi o 1m, bylo provedeno odvodnění do uličních vpustí, část sanované komunikace  o šíři 3 m je opět z asfaltobetonu  a je ohraničena silničním obrubníkem, odvodnění je na svedeno do stávajícího ozeleněného terénu. Sanací se velkou měrou zkvalitnily podmínky života občanů v této místní části obce Křtomil.

Celkové náklady projektu dosáhly Kč 2.779.817,--, z toho příspěvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 činil Kč 300.000,--. Obec Křtomil děkuje za poskytnutou finanční podporu.


Menu

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad otevřen:

pondělí
7.00-12.00 a 13.00-16.00 h.
středa
7.00-12.00 a 13.00-16.00 hod

 


Napište starostce

  napište starostce

 

 Koronavirus

koronavirus.jpg

Kraj pomáhá

krajpomaha.jpg

Síť pomoci Moštěnka

sitpomoci.png

Mapový portál

Geomorava-obec.jpg

 Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

Rezervace hřiště

Rezervace_hriste.jpg

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

podoli-img1.png

Mikroregion Moštěnka

mostenka-img2.png

 Projekty

Opravy autobusových čekáren ve Křtomili


cekarny2u.png

 

Nákup vybavení pro JSDH Křtomil

JSDH.png

 

Podpora prodejny smíšeného zboží

prodejna.png

 

Dokončení změny č. 1 územního plánu

zmeny.png

Živé vysílání

Živé vysílání hřiště

 

Návštěvnost stránek

218271