image
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Sanace komunikace m.č. Trávník

Sanace komunikace m.č. Trávník

Projekt SANACE KOMUNIKACE KŘTOMIL  - M.Č. TRÁVNÍK

v obci Křtomil byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2014 ve výši 300 000 Kč. 

Sanace komunikace m.č. Trávník

Projekt řešil sanaci (rekonstrukci) místní komunikace  v m. č. Trávník – jednopruhovou obousměrnou komunikaci v šíři 4 m, provedení asfaltobeton, komunikace je slepá, stávající točna na konci byla  rozšířena asi o 1m, bylo provedeno odvodnění do uličních vpustí, část sanované komunikace  o šíři 3 m je opět z asfaltobetonu  a je ohraničena silničním obrubníkem, odvodnění je na svedeno do stávajícího ozeleněného terénu. Sanací se velkou měrou zkvalitnily podmínky života občanů v této místní části obce Křtomil.

Celkové náklady projektu dosáhly Kč 2.779.817,--, z toho příspěvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 činil Kč 300.000,--. Obec Křtomil děkuje za poskytnutou finanční podporu.

Logo Olomoucký kraj Logo POV 2014