image
image

Horní menu

O obci Křtomil

Obec KŘTOMIL je jediná ves tohoto jména nejen u nás, ale i ve světě. Leží na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje v okrese Přerov, 2,5 km západně od Bystřice pod Hostýnem.

Rozkládá se na ploše 403 ha v nadmořské výšce 265 až 280 m.n.m., na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy v sousedství zaniklé obce Králova – zemědělské oblasti zvané Karlovsko.

První písemná zmínka se datuje do r. 1365. Až do r. 1500 bývala samostatným statkem v rukou střídající se drobné šlechty. Vladykové ze Křtomile vybudovali ve vsi tvrz, která je však připomínána až v r. 1498. Počátkem 16. stol. koupili Křtomil dřevohostičtí páni ze Žerotína. V roce 1635 ji kníže Václav Lobkovic prodal Janovi z Rottalu a od r. 1650 se obec stala trvalou součásti bystřického panství, jehož posledními feudálními majiteli od r. 1827 byli baroni z Loudonu. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války.

Více o obci