image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Třídění odpadu

Třídění odpadu

V naší obci třídíme:

  1. papír a nápojové kartony
  2. plasty
  3. sklo
  4. bioodpad

2x do roka, vždy na jaře a na podzim, jsou k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Taktéž 2x do roka, na jaře a na podzim, probíhá na návsi sběr nebezpečného odpadu.

Evidence odpadů za r. 2021.pdf

 

Třídění a recyklace papíru

Modré kontejnery na papír a nápojové kartony jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do modrého kontejneru:

Třídění a recyklace papíru Nápojové kartony

Třídění a recyklace plastů

Plasty se ukládají do modrých pytlů, které je možno si vyzvednout na obecním úřadě. Plné pytle doneste prosím do dvora za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Prosíme tímto občany naší obce, aby vytříděný plastový odpad v modrých pytlích odkládali pouze na vyhrazeném místě ve dvoře za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Co patří do pytle s plasty:

 Třídění a recyklace plastů

Třídění a recyklace skla

Zelené kontejnery na skleněný odpad jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do zeleného kontejneru:

Třídění a recyklace skla

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x do roka na návsi. Termín bude vždy včas oznámen.

Nebezpečné odpady

Třídění a recyklace biologicky rozložitelných odpadů

Červené obecní kontejnery na bioodpad jsou od jara do podzimu a slouží k ukládání posečené trávy, menších větví z prořezu keřů a stromů a dalšího rostlinného odpadu ze zahrad a domácností.

Kontejnery jsou přistavovány střídavě na těchto stanovištích:

  • náves
  • hřiště
  • Záhumenní
  • Bělisko
  • Trávník

V roce 2015 obec zajistila kompostéry do každé domácnosti, která o to projevila zájem.
Tyto tříkomorové kompostéry slouží ke kompostování drobného odpadu rostlinného původu z domácnosti a zahrady.

Základní pravidla kompostování