Třídění odpadu

V naší obci třídíme:

  1. papír a nápojové kartony
  2. plasty
  3. sklo
  4. bioodpad

2x do roka, vždy na jaře a na podzim, jsou k dipozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Taktéž 2x do roka, na jaře a na podzim, probíhá na návsi sběr nebezpečného odpadu.

 V minulých letech bylo vytříděno (v tunách):

Název odpadu

2016

2015

Papír

1,091

0,887

Plastové obaly

2,781

1,403

Sklo

2,835

2,68

Beton

 

2,14

Biologicky rozložitelný odpad

118,7

137,66

Směsný komunální opad

77,992

74,799

Objemný odpad

7,1

6,42

Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí.

 

Třídění a recyklace papíru

Modré kontejnery na papír a nápojové kartony jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do modrého kontejneru:

Třídění a recyklace plastů

Plasty se ukládají do modrých pytlů, které je možno si vyzvednout na obecním úřadě. Plné pytle doneste prosím do dvora za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Prosíme tímto občany naší obce, aby vytříděný plastový odpad v modrých pytlích odkládali pouze na vyhrazeném místě ve dvoře za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Co patří do pytle s plasty:

 

Třídění a recyklace skla

Zelené kontejnery na skleněný odpad jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do zeleného kontejneru:

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x do roka na návsi. Termín bude vždy včas oznámen.

Třídění a recyklace biologicky rozložitelných odpadů

Červené obecní kontejnery na bioodpad jsou od jara do podzimu a slouží k ukládání posečené trávy, menších větví z prořezu keřů a stromů a dalšího rostlinného odpadu ze zahrad a domácností.

Kontejnery jsou přistavovány střídavě na těchto stanovištích:

  • náves
  • hřiště
  • Záhumenní
  • Bělisko
  • Trávník

V roce 2015 obec zajistila kompostéry do každé domácnosti, která o to projevila zájem.
Tyto tříkomorové kompostéry slouží ke kompostování drobného odpadu rostlinného původu z domácnosti a zahrady.

Základní pravidla kompostování

Menu

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad otevřen:

pondělí
7.00-12.00 a 13.00-16.00 h.
středa
7.00-12.00 a 13.00-16.00 hod

 


Napište starostce

  napište starostce

 

 Koronavirus

koronavirus.jpg

Kraj pomáhá

krajpomaha.jpg

Síť pomoci Moštěnka

sitpomoci.png

Mapový portál

Geomorava-obec.jpg

 Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

Rezervace hřiště

Rezervace_hriste.jpg

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

podoli-img1.png

Mikroregion Moštěnka

mostenka-img2.png

 Projekty

Opravy autobusových čekáren ve Křtomili


cekarny2u.png

 

Nákup vybavení pro JSDH Křtomil

JSDH.png

 

Podpora prodejny smíšeného zboží

prodejna.png

 

Dokončení změny č. 1 územního plánu

zmeny.png

Živé vysílání

Živé vysílání hřiště

 

Návštěvnost stránek

218271