Historie 

Obec  KŘTOMIL - jediná ves tohoto jména nejen u nás, ale i ve světě - leží na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje v okrese Přerov, 2,5 km západně od Bystřice pod Hostýnem.

Rozkládá se na ploše 403 ha v nadmořské výšce 265 až 280 m.n.m., na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy v sousedství zaniklé obce Králova – zemědělské oblasti zvané Karlovsko.

První písemná zmínka se datuje do r. 1365. Až do r. 1500 bývala samostatným statkem v rukou střídající se drobné šlechty. Vladykové ze Křtomile vybudovali ve vsi tvrz, která je však  připomínána až v r.1498. Počátkem 16. stol. koupili Křtomil dřevohostičtí páni   ze Žerotína. V roce 1635 ji kníže Václav Lobkovic prodal Janovi z Rottalu  a od r. 1650 se obec stala trvalou součásti bystřického panství, jehož posledními feudálními majiteli  od r. 1827 byli baroni z Loudonu. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války.

Pečeť, užívaná k ověření katastru naší obce, byla pořízena za vlády Rottalů.  Je z r.1749.

Pečetní pole vyplňuje oválný štít s  dosti složitou figurou  složenou ze symbolů zaměstnání obyvatel obce. Jde pravděpodobně o sekyru na delším  topůrku (nebo  motyku) překříženou cepem  pod radlicí a nad ní nůž  (krojidlo). Pro zajímavost uvádíme,  že je uložena ve fondu D 2 – Rektifikační akta, č. 235 ,  v Moravském zemském archivu Brno.

Ve 20 stol. byla obec sloučena se sousední obcí Lipová, později spadala pod správu MNV obce Dřevohostice, která se vyvíjela jako obec středisková.

V r. 1990  se Křtomil osamostatnila a od té doby funguje jako územně samosprávny celek.
           

Již samostatné obci na základě předloženého návrhu a po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexiologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky byly  dne 6. října 2004 slavnostně uděleny obecní symboly.

Znak : v modrém štítě ve zlatém slunci červená, čelně hledící lví hlava se stříbrnými zuby.

Vlajka: modrý list se žlutým sluncem s paprsky střídavě trojúhelníkovými a plamennými, v něm červená, čelně hledící lví hlava s bílými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

   

 

Při ztvárnění byla hlavní pozornost věnována erbovnímu znamení domácího vladyckého rodu ze Křtomil (zářící slunce). Namísto běžného zobrazení však byla na slunce položena červená lví hlava, převzatá z erbu posledních bystřických pánů – baronů z Loudonu. Dominatní modrá barva symbolizuje protékající říčku Bystřičku

Na kulturní a historické památky je obec chudá. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války. Za zmínku stojí pouze vysoká, štíhlá stavba  místní zvonice se dvěma zvony z počátku 19. stol. . Ještě do dnešních dnů jeden zvon pravidelně den co den oznamuje pravé poledne a večerní klekání, zatímco druhý „umíráček“ je nositelem smutných zpráv – širokému okolí oznamuje úmrtí některého z našich spoluobčanů. Zvon visící v naší obci pochází z r. 1845, za okupace byl odvezen nacisty, ale naštěstí se ho díky místním občanům  podařilo zachránit. Po opravě dne 15.8.1945 zazněl opět jeho zvučný hlas.

Ještě  v polovině minulého století pracovaly na říčce Bystřičce dva mlýny.

Návštěvníky obce si dovolujeme upozornit na dva kamenné kříže  z počátku 19. stol. a na již restaurovaný pomník padlým vojínům I. světové války. V blízkosti tohoto pomníku bývala stará soška Matky Boží Svatohostýnské, chráněna čtyřmi starými lipami. Dnes je soška nahrazena obrázkem.

Název obce prošel mnoha změnami. V zemských deskách Olomouckých je prezentována jako obec Krstomil. V r. 1374 se psala jako Krsthomil. Teprve v r. 1517 se uvádí její nynější podoba Křtomil. Nejzajímavější písemnou podobu  získala obec r. 1718, z této doby se zachovala písemná zmínka o obci Krežtomühl.

V obci působil bratrský sbor a obec měla i vlastní, dnes již neexistující hřbitov.

Současnost

Současná obec má 444 trvale žijících obyvatel. 

V obci byl po jejím osamostatnění zbudován veřejný vodovod, byla zcela plynofikována, zčásti je odkanalizována. Dále jen namátkou: kromě nové stavby budovy OÚ a obchodu byly zbudovány autobusové zálivy vč. čekáren, položena část místních komunikací, zřízeno nové hřiště, obnoven a vysazen obecní sad, byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, zbudován bezdrátový místní rozhlas vč. varovného systému .

Pozornost je věnována zejména zlepšování podmínek života občanů a to nejen opravami místních komunikací a chodníků.  Dochází k výsadbě zeleně a to nejen v intravilánu,  ale můžeme se pochlubit také novými stromořadími v exkravilánu obce a v neposlední řadě i obnovou místní studánky.

Na tomto odkaze si můžete poslechnout krátký pořad, který o naší obci připravil Český rozhlas.

 

Menu

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad otevřen:

pondělí
7.00-12.00 a 13.00-16.00 h.
středa
7.00-12.00 a 13.00-16.00 hod

 


Napište starostce

  napište starostce

 

 Koronavirus

koronavirus.jpg

Kraj pomáhá

krajpomaha.jpg

Síť pomoci Moštěnka

sitpomoci.png

Mapový portál

Geomorava-obec.jpg

 Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

Rezervace hřiště

Rezervace_hriste.jpg

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

podoli-img1.png

Mikroregion Moštěnka

mostenka-img2.png

 Projekty

Opravy autobusových čekáren ve Křtomili


cekarny2u.png

 

Nákup vybavení pro JSDH Křtomil

JSDH.png

 

Podpora prodejny smíšeného zboží

prodejna.png

 

Dokončení změny č. 1 územního plánu

zmeny.png

Živé vysílání

Živé vysílání hřiště

 

Návštěvnost stránek

218275