Třídění odpadu

V naší obci třídíme:

  1. papír a nápojové kartony
  2. plasty
  3. sklo
  4. bioodpad

2x do roka, vždy na jaře a na podzim, jsou k dipozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Taktéž 2x do roka, na jaře a na podzim, probíhá na návsi sběr nebezpečného odpadu.

 V minulých letech bylo vytříděno (v tunách):

Název odpadu

2016

2015

Papír

1,091

0,887

Plastové obaly

2,781

1,403

Sklo

2,835

2,68

Beton

 

2,14

Biologicky rozložitelný odpad

118,7

137,66

Směsný komunální opad

77,992

74,799

Objemný odpad

7,1

6,42

Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí.

 

Třídění a recyklace papíru

Modré kontejnery na papír a nápojové kartony jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do modrého kontejneru:

Třídění a recyklace plastů

Plasty se ukládají do modrých pytlů, které je možno si vyzvednout na obecním úřadě. Plné pytle doneste prosím do dvora za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Prosíme tímto občany naší obce, aby vytříděný plastový odpad v modrých pytlích odkládali pouze na vyhrazeném místě ve dvoře za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Co patří do pytle s plasty:

 

Třídění a recyklace skla

Zelené kontejnery na skleněný odpad jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do zeleného kontejneru:

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x do roka na návsi. Termín bude vždy včas oznámen.

Třídění a recyklace biologicky rozložitelných odpadů

Červené obecní kontejnery na bioodpad jsou od jara do podzimu a slouží k ukládání posečené trávy, menších větví z prořezu keřů a stromů a dalšího rostlinného odpadu ze zahrad a domácností.

Kontejnery jsou přistavovány střídavě na těchto stanovištích:

  • náves
  • hřiště
  • Záhumenní
  • Bělisko
  • Trávník

V roce 2015 obec zajistila kompostéry do každé domácnosti, která o to projevila zájem.
Tyto tříkomorové kompostéry slouží ke kompostování drobného odpadu rostlinného původu z domácnosti a zahrady.

Základní pravidla kompostování

Menu

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad otevřen:

pondělí
7.00-12.00 a 13.00-18.00 hod
středa
7.00-12.00 a 13.00-16.00 hod

v pondělí vždy od 16.00-18.00 hodin úřední hodiny
starostky obce Mgr. Evy Kubíčkové a místostarosty obce Ing. Miroslava Bezděka


Napište starostce

  napište starostce

 

 

Mapový portál

Geomorava-obec.jpg

www.tip-prace.cz

 

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Multifunkční hřiště

mf1.png

 

mf2.png

 

Kdo si hraje, nezlobí

kdo_si_hraje_nezlobi_banner.jpg

V našich rodinách to žije

v_nasich_rodinach_to_zije_baner.jpg

Živé vysílání

Živé vysílání hřiště

Návštěvnost stránek

151000