Třídění odpadu

V naší obci třídíme:

  1. papír a nápojové kartony
  2. plasty
  3. sklo
  4. bioodpad

2x do roka, vždy na jaře a na podzim, jsou k dipozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Taktéž 2x do roka, na jaře a na podzim, probíhá na návsi sběr nebezpečného odpadu.

 V minulých letech bylo vytříděno (v tunách):

Název odpadu

2016

2015

Papír

1,091

0,887

Plastové obaly

2,781

1,403

Sklo

2,835

2,68

Beton

 

2,14

Biologicky rozložitelný odpad

118,7

137,66

Směsný komunální opad

77,992

74,799

Objemný odpad

7,1

6,42

Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí.

 

Třídění a recyklace papíru

Modré kontejnery na papír a nápojové kartony jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do modrého kontejneru:

Třídění a recyklace plastů

Plasty se ukládají do modrých pytlů, které je možno si vyzvednout na obecním úřadě. Plné pytle doneste prosím do dvora za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Prosíme tímto občany naší obce, aby vytříděný plastový odpad v modrých pytlích odkládali pouze na vyhrazeném místě ve dvoře za obecním úřadem. Sběrné místo na návsi je určeno pro ostatní tříděný odpad, ne pro plasty!

Co patří do pytle s plasty:

 

Třídění a recyklace skla

Zelené kontejnery na skleněný odpad jsou umístěny na návsi, u hlavní silnice a na Trávníku.

Co patří do zeleného kontejneru:

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x do roka na návsi. Termín bude vždy včas oznámen.

Třídění a recyklace biologicky rozložitelných odpadů

Červené obecní kontejnery na bioodpad jsou od jara do podzimu a slouží k ukládání posečené trávy, menších větví z prořezu keřů a stromů a dalšího rostlinného odpadu ze zahrad a domácností.

Kontejnery jsou přistavovány střídavě na těchto stanovištích:

  • náves
  • hřiště
  • Záhumenní
  • Bělisko
  • Trávník

V roce 2015 obec zajistila kompostéry do každé domácnosti, která o to projevila zájem.
Tyto tříkomorové kompostéry slouží ke kompostování drobného odpadu rostlinného původu z domácnosti a zahrady.

Základní pravidla kompostování

Menu

banner pro sociální sítě KARANTENA_940X788-px_barva.png

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad otevřen:

pondělí
7.00-12.00 a 13.00-17.00 h.
středa
7.00-12.00 a 13.00-16.00 hod

v pondělí vždy od 16.00-17.00 hodin přítomnost  místostarosty obce          Ing. Miroslava Bezděka


Napište starostce

  napište starostce

 

 Koronavirus

koronavirus.jpg

Kraj pomáhá

krajpomaha.jpg

Síť pomoci Moštěnka

sitpomoci.png

Mapový portál

Geomorava-obec.jpg

 Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

Akce v naší obci

Rezervace hřiště

Rezervace_hriste.jpg

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Multifunkční hřiště

mf2.png

Rekonstrukce místní komunikace ve Křtomili

komunikace_kraj.png

Změna č. 1 ÚP Křtomil - 1. etapa

uzemni_plan_regulace.png 

Podpora prodejny smíšeného zboží

obchod.png

Aktivity, které nás spojují

aktivity.png

 

Živé vysílání

Živé vysílání hřiště

 

Návštěvnost stránek

202344